145.239.95.188

Yasaklanan faaliyet türleri

WebMoney Transfer sisteminin tüm katılımcıları kayıt yaparken, «mülkiyet haklarıın aktarılması Anlaşmasını» kabul ederler ve Sisteme veye sistemin katılımcısına zarar getirebilecek şekilde Sistemi yasadışı eylemler için kullanılmamasını taahhüt eder.

WebMoney Transfe sisteminde aşağıdaki faaliyetlerin yapılması yasaktır:

Yasadışı ticaret — yasadışı, zararlı, ahlakı aşağılayan, telif hakkını ihlal eden, nefret propagandası yapan ve/veya insanlar arasında ırk, etnik, cinsiyet, sosyal durumuna göre ayrımcılık yapan ticaretin yapılması ve ürünlerin ve hizmetlerin dağıtılması.

Piramit organizasyonu. Piramit — dolandırıcılık yapısıdır, bu yapının organizatörleri tarafından katılımcılardan yüksek gelir faizi vaadedilerek alınan kaynakları kendi çıkarları için kullanılması ve dağıtılmasıdır.

Kapa para aklanması — yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen kaynakların diğer hisselere bu paraların gerçek kaynaklarının, ve yasaların ihlali hakkında tanıklık edebilecek gerçek sahiplerinin veya diğer durumların gizlenmesi amacıyla aktarılması metodu ve prosedürleri.

Sistem ile birlikte uygulanmadan değişim etkinliği (api x19) Değişim katılımcılarının doğru tanımlanmasının sağlanması

Yasakları ihlal eden kullanıcılar için servisin kullanılması reddedilmektedir.