145.239.95.188

Servisin reddedilmesi

Servisin reddedilmesi – Bir WMID sahibi için Sistemin ve sistem servislerinin kullanımının tamamen yasaklanmasıdır.

Her katılımcı sisteme kayıt yaptırırken WebMoney Transfer sisteminin çalışmasın düzenleyen tüm Anlaşmaları kabul eder ve bu antlaşmalara uymayı taahhüt eder.

Eğer WMID sahibi kasıtlı olarak kabul edilen Anlaşmaları ihlal eder ve yasadışı faaliyetleride bulunursa, o zaman Sistemin ve katılımcılarının çıkarlarının korunması için bu kullanıcıya hizmet verilmesi reddedilebilir.

Dikkatinizi çekmek isteriz ki, Sistemin kullanıcıları arasında doğabilecek anlaşmazlıklar Tahkim servisinde, şikayet ve dava üzerinden çözülür, Tahkimin kararı kesindir ve tüm kullanıcılar tarafından yerine getirilmelidir. Tahkim servisi kararını yerine getirmeyi reddetmek Anlaşmayı direk olarak ihlal etmek sayılır ve dolayısıyla servisin sunulmasının da reddine yol açar.

Servisin sunulmasının reddedilmesi durumunda sistemin diğer kullanıcıları tarafından şikayetler olmaması durumunda kullanıcıya cüzdandaki bakiye kaynaklarının çekilmesi imkanı verilir. Bakiye kaynakların transferinin İSTİSNAİ olarak WMID ile aynı kullanıcı adına açılmış olan banka hesabına ve kullanıcının kaydolduğu ülkenin bankasına yapılması mümkündür.

Yasaklanan faaliyet türleri WebMoney Transfer sisteminin tüm katılımcıları kayıt yaparken, «mülkiyet haklarıın aktarılması Anlaşmasını» kabul eder ve Sistemi, Sisteme veya sistemin katılımcılarına zarar getirebilecek şekilde yasadışı eylemler için kullanılmamayı taahhüt eder.

WebMoney Transfer sisteminde aşağıdaki faaliyetlerin yapılması yasaktır:

Yasadışı ticaret — Yasadışı, zararlı, ahlakı aşağılayan, telif haklarını ihlal eden, nefret söyleminde bulunan ve/veya insanlar arasında ırk, etnik, cinsiyet, sosyal durumuna göre ayrımcılık yapan ticaretin yapılması ve ürünlerin ve hizmetlerin dağıtılması.

Piramit organizasyonu. Piramit — dolandırıcılık yapısıdır, bu yapının organizatörleri tarafından katılımcılara yüksek gelir faizi vaadedilerek alınan kaynakların organizatörlerin çıkarları için kullanılmasıdır.

Kara para aklanması — Yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen kaynakların diğer varlıklara yatırılarak asıl kaynağının, gerçek sahibinin, ya da kanuni sonuçlar doğurabilecek diğer özelliklerinin saklanması.

Takas Faaliyeti Kullanıcılarının kimliklerini gerekli şekilde sağlamadığı takas faaliyetleri.

Yasakları ihlal eden kullanıcılar için servisin kullanılması reddedilmektedir.