91.227.52.111

Mülkiyet haklarının transferi hakkında anlaşma

1. GENEL DURUMLAR

Göster

2. WEBMONEY TRANSFER

Göster

3. TARİFELER

Göster

4. PROSEDÜRLERE DAİR KURALLAR

Göster

5. KATILINCI SORUMLULUKLARI

Göster

6. YETKI ALANLARI VE KAYIT

Göster

7. OLAĞAN (MÜNHASIR OLAMAYAN WEBMONEY TRANSFER LİSANSI

Göster

8. SORUMLULUK SINIRLARI

Göster

9. SÖZLEŞMENİN TADİLİ, DURDURULMASI VE FESHİ

Göster

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Göster

Ek 1 

Göster

Ek 2

Göster

Ek 3

Göster

Ek 4

Göster