51.38.185.160

WMZ ilişkin söleşme

WMZ ilişkin söleşme mal veya hizmet satışında WMZ-Sertifikaların kullanma kuralları.

 

Amstar Holdings Limited  şirketi (İleride Satıcı olarak anılacaktır ) Tedarikiçiden mal alımını sağlayan, mal veya hizmetlerin Tedarikçisi ve Alıcısı  için Satıcıya ait www.megastock.com sitesinde mal veya hizmetlerini sunan  gerekli arayüz sunmaktadır.

Tedarikçi talebi üzerinde, onun adına ve onun hesabından Satıcı,  WebMoney Transfer teknolojileri  kullanarak WMZ-Sertifikaları muhasebe kayıtları düzenlemektedir.

WMZ -Sertifikası ile  mal veya hizmetlerin satışı aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilmektedir:

1.      WMZ-Sertifikaları kullanılarak mal veya hizmet satışı Sözleşmesi kapsamında, WMZ -Sertifikalar ibrazı (iletimi)  üzerinde Tedarikçi mal veya hizmet vermeye tahhüt eder.

2.      Satıcı,  Tedarikçiye WMZ-Sertifikaların otomatik alma ve kayıt etme yanı sıra müşterisinin (Alıcıların) WMZ-Sertifikaları alma ve transfer işlemleri için arayüzleri sağlamaktadır. Satıcı, kendisine ait www.megastock.com servsinde, Kamu sözleşmesi vasıtasıyla Tedarikçi ürünlerin veya hizmetlerine dair teklif yerleştirebiliceği Tedarikçiye ticaret internet yeri (alışveriş alanı) sağlamaktadır.

3.      Alıcı, mal veya hizmetlerin satın alınması için WebMoney Transfer prosedürleri uyarınca Tedarikçiye  WMZ-Sertifikaları ibraz etmektedir

4.      Alıcı, www.megastock.com servisinde kayıtlı olan Tedarikçilerin mal veya hizmetleri elde etmek için WMZ-Sertifikası edindiği kabul etmektedir. WMZ-Sertifikası iade edilmemekte olup, yalnızca www.megastock.com  servisi tarafından sağlanan mal veya hizmetler için kullanılabilir.

5.      Mal veya hizmet alımı Tedarikçiler tarafından belirlenen kurallara ve fiyatlara uygun olarak gerçekleşmektedir. .

6.      Alıcı, WMZ-Sertifikası ediniminden önce, WMZ-Sertifikası ibrazı üzerinde alabiliceği mal veya hizmetlerin listesi hakkında bilgilendirildiği kabul etmektedir.  

7.      WMZ-Sertifikası zayi olması durumunda yenilenmemektedir.

8.      Alıcı, hizmet www.megastock.com listesiden mal veya hizmetleri satın alması için WMZ-Sertifikasını üçüncü tarafa devredebilir; WMZ-Sertifikasını ibraz edenin hakları ile Alıcı hakları eşittir.

9.      Satıcı, Tedarikçiyi veya Alıcıyı WMZ-Sertifikasını üçüncü şahıslara devretme işinde sınırlandırmamaktadır. WMZ-Sertifikasının üçüncü şahıslara devretmesinden ortaya çıkabilecek sonuçlardan  sorumluluk Tedarikçiler veya Alıcılara aittir.

10.  WebMoney Transfer sisteminin dijital dövizi ile Mülkiyet Hakları Transferi Anlaşması uyarınca WMZ-Sertifikası üçüncü şahıslara veya Tedarikçilere devretme hizmetlerin tüm masraflar Alıcılar tarafından üstlenecektir.  

11.  WMZ-Sertifikası üçüncü şahısların malı veya hizmetleri için bir ödeme aracı değildir. WMZ-Sertifikası önceden ödenen www.megastock.co servisi üzerinde listesinde sunulan mal veya hizmetlerin alma hakkını belgeleyen bir araçtır.  

12.  Satıcı, www.megastock.com servisinin listesinde sunulan malların veya hizmetlerin kalitesi, teslimatı, değişimi konusunda sorumlu tutulamayacağını uyarmaktadır.Alıcı bunu kabul edip onaylamaktadır, mal veya hizmetleri alımında bütün ilişkiler mal veya hizmet Tedarikçileri ile doğrudan kuracak ve Satıcıyı sürece dahil etmeyeceğini belirtmektedir.

13.  Satıcı, Tedarikçinin Alıcılardan alınan ve Alıcıların tarafından hiçbir iddiası olmaması kaydıyla WMZ – Sertifikaları ibrazı üzerinde Tedarikçiye para transferi yapmaktadır; Satıcının ana kuru kendi takdirine bağlı olarak belirlenip, ama 1WMZ 0,97 $ dan daha düşük olamaz.

14.  Mal veya hizmet Tedarikçileri için Satıcı fazla 6 ay olmamak şartı ile kendi fon transferi süreleri belirler. Satıcı tarafından WMZ – Sertifikaları karşılığı ödenmesi için Tedarikçi için herhagi bir süre belirtmediği taktirde, ödeme Satıcının Tedarikçiden mal ve hizmetleri karşılığında alınan  WMZ – Sertifikaların teslimatından 10 günden daha erken yapılmamaktadır. Aynı zamanda Satıcı işbu Yönetmeliğin 13. fıkrasında öngörüldüğü gibi kendi kurlarını belirleme hakkını saklı tutar.

15.  Tedarikçi WMZ-Sertifikalar formu hakkında hiçbir talepte bulunmamkta, ve bu servisin mevcut diğer wmz-Sertifikalar ile bu Sözleşmenin uyarınca çıkarılan wmz-Sertifikalarla aynı olacaklarını kabul etmektedir;  Satıcı diğer tedarikçiler ile benzer ilişkiler kurmak hakkına sahiptir.

16.  Mal veya hizmet satışı esnasında WMZ-Sertifikası kullanım Şartları Satıcının takdirinde değişikliğe tabi tutulabilir.

WMZ-Sertifikası kullanarak mal veya hizmet satışı ilişkin Sözleşme 

Amstar Holdings Ltd (ileride Satıcı olrarak anılacaktır) ve mal veya hizmet tedarikçisi (ilerideTedarikçi olarak anılacaktır) işbu Sözleşmey aşağıdaki hususlarda akdetmişlerdir:

 

1. Tanımlar

WMZ-Sertifikası  - Tedarikçiden belli miktarda elde edilen mal veya hizmetlerin, Alıcının hakkını belgeleyen ve herhangi bir nakit ödemeksizin wmz-Sertifikalar verilmesi karşı Tedarikçiden mal veya hizmet alma hakkına sahip kılan bir Elektronik muhasebe belgesidir. Alıcı - wmz-Sertifika sahibidir. WMZ - 1 UDS’ye denk gelen, wmz-Sertifikaları hesaplanması için ortak bir hesap birimidir.

2. Sözleşme konusu

Tedarikçinin kamu sözleşme kapsamında mal veya hizmetlerle ilgili duyurunun yerleştirilmesi amaçlı Satıcı, www.megastock.com adresinde bulunan siteye erişimi (ileride  www.megastock.com servisi olarak anılacaktır) Tedarikçiye sağlayacakta olup, WMZ-Sertifikaları kullanılarak mal veya hizmet satışı Sözleşmesi Koşullarına uygun olacaktır.  

WebMoney Transfer teknolojisini kullanarak wmz-Sertifikalar elektronik belge kayıtları şeklinde Tedarikçinin Alıcılara edinilen belirli bir miktar mal veya hizmetlerin haklarının devri yoluyla, Tedarikçi görevlendirmekte ve Satıcı Tedarikçi hesabından ve adına Alıcılara Tedarikçinin mallarını ve hizmetleri satmakla yükümlü olmaktadır.

Tedarikçi, WebMoney Transfer sisteminde uygulanan kurallarına uygun olarak, Alıcıya wmz-Sertifikaların transferi için, Alıcılar Tedarikçinin  malı veya hizmetlerin satışı için Satıcıya bir ücret ödeme yükümlülüğünü kabul etmektedir.  

Satıcı, Alıcılara Tedarikçinin mal veya hizmetlerin satışlarından elde edilen ve sonuncusuna ait olan fonların hesabını tutmakta olup, ve onları, sonuncusunun WMZ-Sertifikaların gereken miktarın (raporlama üzere) karşılığında Tedarikçi mal veya hizmetlerin karşılığı tarafından alınan WMZ-Sertifikaların üzerine Tedarikçiye  aktarmaya taahhüt eder. Tedarikçi, WMZ-Sertifikaların Alıcılarına mal veya hizmet karşılığı,  bu Sözleşmeyince ve wmz-Sertifikaların maliyeti ile belirlenen koşullarda sağlmaktadır. 

3. WMZ-Sertifikalar kayıt ve ödeme prosedürü

3.1. Bu Sözleşmeyi adkederek, Satıcı Tedarikçi hesabına ve onun adına satılan (ve sonuncusu tarafından satılaan) mal veya hizmet miktarını, WebMoney Transfer Teknolojisini  kullanımı ile gerçekleştirilen sirkülasyonu ve  wmz-Sertifikaların aynı hacminde yayımlaması ile ödemektedir. Satıcı, Tedarikçinin mal veya hizmetlerin Alıcılarına wmz-Sertifikaların transferini doğrudan veya yetkili acenteleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

3.2. Tedarikçi, www.megastock.com servisinde yayınlanan teklife uygun mal veya hizmet sunumu sağlamaya taahhüt eder için olduğunu beyan etmektedir.

3.3. Alıcılar, Tedarikçiye Tedarikçinin mal veya hizmetlere ilişkin haklarını iddiasını doğrulamak amaçlı mevcut WMZ-Sertifikalarını  ibraz edip ve Tedarikçiye transfer edilen wmz-Sertifikaların değerine eşdeğer bir miktarda, www.megastock.com servisinde yayınlanan  listesinden kendileri tarafından seçilen mal veya hizmet alalmaktalar.

3.4. Satıcı  Tedarikçiden, sonuncu tarafından mal veya hizmet karşılığı wmz- Sertifikaların alınan kabul edip,  işbu Sözleşme şartları gereğince  Tedarikçiden Satıcı tarafından alınan wmz-Sertifikaların  değeri ile eşit miktarda tarnsfer edilmektedir. Satıcı tarafından WMZ – Sertifikaları karşılığı ödenmesi için Tedarikçi için Satıcı tarafından  herhagi bir süre belirtmediği taktirde, ödeme Satıcının Tedarikçiden mal ve hizmetleri karşılığında alınan  WMZ – Sertifikaların teslimatından 10 günden daha erken yapılmamaktadır .

4. Tarafların hak ve yükümlülükleri

4.1. Tedarikçi  www.megastock.com servisinde onun ürün veya hizmetler hakkında bilgi yayımlamakla yükümlüdür.

4.2. Tedarikçi WMZ-Sertifikalar formu hakkında hiçbir talepte bulunmamkta, ve bu servisin mevcut diğer wmz-Sertifikalar ile bu Sözleşmenin uyarınca çıkarılan wmz-Sertifikalarla aynı olacaklarını kabul etmektedir.  Satıcı diğer tedarikçiler ile benzer ilişkiler kurmak hakkına sahiptir.

4.3. Tedarikçi www.megastock.com servisinde yayınlanan listesinde mal veya hizmetlerinkarşılığında  wmz-Sertifikası sunulması üzerinde WMZ hesap birimi olarak hesaplanan  wmz-Sertifikasının nominal değerinin karşılık gelen miktarda herhangi bir kişinin alma hakkını kabul etmektedir.

4.4. Tedarikçi,  wmz-Sertifikasını ibraz edenin kimliğine  ve wmz-Sertifikası edinme sebebine bakılmaksızın, wmz-Sertifikası ibraz eden herhangi bir kişiye mal veya hizmet sağlamayı kabul etmektedir.

4.5. Satıcı, Tedarikçiden alınan WMZ – Sertifikaları miktarı karşılığında USD olarak veya diğer herhangi bir para birimi cinsinden Satıcı kendi takdirine bağlı olarak ayarlar döviz kuru üzerinden, ancak temel kur 1WMZ 0,97 USD’den daha düşük olmamak şartıyla para transferi  etmeyi taahhüt etmektedir.

4.6. Satıcı, Tedarikçi tarafından Alıcıya yetersiz mal veya hizmet teslimatında ve Alıcının herhangi diğer talepler durumunda sorumlu tutulamaz.  

5. Mücbir Sebepler

5.1. Olağanüstü  ve önlenemez (mücbir) şartların oluşabilmesi halinde,  İşbu Sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi  Taraflar sorumluluk taşımamaktalar.

5.2. Taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, söz konusu taraf diğer tarafa koşulların gerekçesini ve Sözleşme'nin 5.1 maddesinin uygulanacağı süreyi sunacaktır. Bununla birlikte, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, bu tür koşulların uygulandığı zamana göre kaydırılacaktır.

6. Anlaşmazlıkların çözümü

6.1. İşbu Sözleşmenin metninde yer almayan konularda taraflar arasında çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar mahkeme dışı (uzlaşma, barış sağlma, şikayet, tahkim) yolu ile çözülecektir.