145.239.95.188

Gelecek Garantörlere

WebMoney sistemin tedavülünde belirli dijital döviz türleri – WMR, WMZ, WME vb mevcuttur.

Her karakter Kefilin kayıtlı olduğu ülkenin piyasasındaki mneli tüzel işlemler için hesap gereci olarak kullanılır. Eğer sizin yeni tip itibari karakterleri çıkarmak için imkanınız ve istediğiniz var ise – siz kefil olabilirsiniz.  Aynı zamanda sizden Kefilin faaliyetinin aşağıdaki temel prensiplerine uymanız gerekir:

  • sistemin katılımcıları için bu tip itibari karakter tipinin girilmesinin uygun olduğunun ekonomik olarak gerekçelerinin sunulması;
  • sistemde garanti tipi itibari karakterlerin belirtilenlere eşdeğer şekilde takas işlemlerinin yapılması yükümlülüğü;
  • garanti fonunun muhafaza konusunda kendi yükümlülüğünün kabul edilmesi;
  • garanti tipi itibari karakterlerin örgütsel ve yasal dayanağının sunulması;
  • sistemde aktarılan bilgilerin признание  doğruluğunun kafil tarafından kabul edilmesi;
  • garanti fonunun kontrol edilmesi konusunda operatörün haklarının Kabul edilmesi;
  • istatistiklerinin yayını teknolojisinin ;
  • sistem katılımcıları için yayınlayan garanti sorumluluğu metninin oluşturulması;
  • sistem katılımcıları için garanti tipi itibari karakterlerin  teknolojilerinin, anlaşmalarınıın ve bigilerinin yayınlanması .

işbirliği ile ilgili  sorularınızı şu adrese gönderin all@wmtransfer.com.